English | فارسی
دوره های کوتاه مدت کاربردی مهندسیتدوين مدارك WPS و PQR مطابق با کد ASME Sec. IX

تدوين مدارك WPS و PQR مطابق با کد AWS D1.1

مهندسی کاربردی جوش (سطح I)   

مهندسی کاربردی جوش (سطح II)   

انتخاب و شناسائی مواد پایه آهنی در صنایع بر مبناي كليد فولاد

انتـخاب و شنـاسائی مـواد در سـرويسـهاي پـالايـشگـاهـي به هـمـراه تـشريـح الـزامـات NACE MR 0175/ISO 15156


مبانی کاربردی، اجرا، استقرار و مستند سازی استاندارد ISO 3834
     
تحلیل تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوش و تکنیکهای کاهش آن

جوش پذیری فلزات و انتخاب روش مطلوب جوشکاری

انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری مطابق با كدگذاري AWS

مبانی کاربردی جوشکاری فولادها (كربني، كم آلياژي و پر آلياژي)

ایمنی تخصصی در جوشكاري و برشكاري مطابق با ANSI Z49.1

عیوب جوش (علل بروز ، نحوه رفع و  محدوده های پذیرش)

طراحی اتصالات جوشی و نقشه خواني اجراي جوشكاري

طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري استاتيك)

طراحی و محاسبات جوش (بارگذاري سيكلي و ديناميك)

تکنیک های مطلوب جوشکاری تعمیری (Repair Welding)

عملیات حرارتی و متالورژی مقاطع جوشكاري شده

مبانی كاربردي حفاظت در برابر خوردگي


مبانی كاربردي حفاظت كاتديك